FANDOM
Yavuz Sultan Selim Han yada I. Selim, Kanuni'den önceki Osmanlı padişahı ve aynı zamanda Kanuni'nin babasıdır. Hasekisi Ayşe Hafsa Sultan'dır. Babası II. Bayezid annesi Gülbahar Sultan'dır. Tahtı devraldığında Babası II.Bayezid'i öldürüp sonra 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2'si Avrupa'da, 1.905.000 km2'si Asya'da, 2.905.000 km2'si Afrika'da olmak üzere toplam 6.557.000 km2'ye çıkarmıştır. Padişahlığı döneminde Anadolu'da birlik sağlanmış; halifelik Abbasilerden Osmanlı Hanedanına geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır. Yavuz Sultan Selim bir süre sonra aslan pençesi denilen bir tür çıban yüzünden ölür ve yerine Süleyman geçer. Böylelikle Ayşe Hafsa Sultan'da Valide Sultan olur. Yavuz Sultan Selim Han aynı zamanda Hatice Sultan ve Beyhan Sultan'ın da babasıdır.