FANDOM


Sadıka

Dizide Sadıka Hatun, Saadet Işıl Aksoy tarafından canlandırılıyor.

Gerçek adı Victoria olan bu Macaristanlı cariye aslında Kral Lajos tarfından Sultan Süleyman'ı öldürmesi için gönderilmiş bi casustur. Lajos, Ariel isimli komutanıyla Victoria'nın evlenmesi şerefine onlarla birlikte bir sarayda gülüp eğlenirken gece Süleyman ve adamları saraya baskın yaptılar. Süleyman, Ariel'i Victoria'nın gözü önünde katledince Victoria intikam yemini etti. Kral Lajos ona Topkaıda Casusluk yapma görevini verince düşünmeden kabul etti. Osmanlı topraklarına gizlice sokuldu ve bir çatıdan düşüp yaralandı. Matrakçı Nasuh tarafındanbulundu ve sağlığına kavuşturuldu. Matrakçı onunla ilgilenirken ona aşık olmuştu. İbrahim, Victoria'yı Nasuh efendinin yanında görünce ona güvenerek hareme aldı. Victoria haremdeki ilk günlerinde gece yangın çıkardı ve aynı yangından Şehzade Mustafa ve Mehmet'i kurtarıp kahraman muhamelesi gördü. O olaydan sonra Valide Sultan onun çok sadıkl olduğuna inanıp adını Sadıka koydu ve kendi himayesine aldı. Sadıka, Sümbül Ağa ile konuşup Müslüman oldu (sözde). Ancak birlikte dairesini paylaştığı Ayşe Hatun onun haç kolyesini sakladığını gördüğünde bir işler çevirdiğini anladı. Victoria, Baltacı Boncuk Ağa isimli biri aracılığı ile sürekli Macar Kralı Lajos'a saraydan bilgi sızdırıyordu. Bir gece Ayşe Hatun onu Boncuk Ağa ile konuşurken yakalayınca Sadıka kimseye anlatmasın diye onun boğazını keserek öldürmek zorunda kalmıştır. Topkapıdayken bir kez Süleyman ile halvete girmiş ancak halvet olmadan acil bir durum çıktığından Süleyman gitmek zorunda kalmıştır. Zaten asıl amacı Süleyman'ı yatakta bıçaklayarak öldürmekti. Boncuk Ağa, Sadıka'ya şantaj yapıp ona tecavüz etmeye kalkmıştır. Ancak Sadıka buna izin vermemiş ve Boncuk Ağa'nın idam edilmesini sağlamıştır. Ancak o günden sonra Sadıka'nın Lajos'a yazdığı mektupları ulaştıracak kimsesi kalmaz. Bu yüzden Sadıka, kendisine karşı aşk beslediğini bildiği Nasuh efendiye Amcama mektup yazdım. Bu mektubu limandaki Antonio kaptana verirmisin? diye sormuştur. Nasuh efendide hiç düşünmeden kabul etmiştir. Böylece bir süre Lajos ile aralarındaki yazışmalar devam eder. Hatice Sultan, İbrahim Paşa ile evlenip kendi sarayında yaşamaya başladığında yeni bir kethüdaha ihtiyaç duymuş ve Sadıka'yı seçmiştir. O günden sonra Sadıka İbrahim Paşa sarayında yaşamaya başlamıştır. Sadıka ve Nasuh efendiyi birlikte gören Hatice Sultan ve İbrahim Paşa onları evlendirmeye karar verirler. Sultan Süleyman bir gece misafir olarak İbrahim Paşa sarayında kalır ve
Sadıka

Sadıka'nın Süleyman'ı öldürme teşebbüsü...

o gece hazırlıksız yakaldığı Sadıka ile halvete girer. Sadıka o olaydan sonra perişan olur. Kocasının katiliyle ilişkiye girmiş olmaktan çok utanır. Hürrem olayı öğrendiğinde Sadıka'ya iyice düşman kesilir. Lajos son mektubunda Sadıka'ya artık Süleyman'ın işini bitirmesini emreder. Sadıka İbrahim Paşa Sarayı'nın bahçesinde oturan Süleyman'a bir hançer kullanarak suikast girişiminde bulunur ama Süleyman onu tuttuğu gibi yere yapıştırır. İbrahim ona işkence edip çevirdiği bütün dolapları öğrenir. Sevdiği kadının böyle biri çıktığını öğrenen Matrakçı ise adeta yıkılır. Sadıka'yı öldürme görevi Matrrakçı'ya verilir. Matrakçı onu bir kayığa bindirir, bir çuvala koyup denize atar. Bu yaşadıklaından sonra Matrakçı uzun süre kendine gelemez.