FANDOM


Sümbül

Dizide Sümbül Ağa, Selim Bayraktar tarafından canlandırılmaktadır.

Muhteşem yüzyılın dizi için yarattığı hayali karakterdir.. Köle tüccarları tarafından kaçırılmış ve hadım edilerek Osmanlı Devleti'ne satılmıştır. Harem ağasıdır. Zaman zaman Arapça konuştuğundan Arap olduğu düşünülebilir

Dizide Sümbül AğaEdit

Cariyelerin akıl hocasıdır. Eğitimlerini o verir. Her olaydan haberi olur, kurnazdır. Hürrem Hatun'un gözdeler arasında olmasının nedenlerinden biri Sümbül Ağa'nın Hürrem'e verdiği tavsiyelerdir. Sarayın güvenilen ve genelde sevilen üyelerindendir. Bu yüzden bazen ona çok önemli vazifeler buyrulur. Her zaman kurallardan ve düzenden yana olmuştur. Zaman zaman, gizliden gizliye bazı cariyelere gönlünü kaptırdığı düşünülmektedir. Espirili bir kişiliği vardır. Gül Ağa ile iyi anlaşamaz gibi görünür ancak aslında yakın dostlardır. Aralarında sık sık Hacivat-Karagöz kavgaları geçer yani didişip dururlar. Şeker Ağa ile de araları iyidir. Sık sık tavla oynayıp muhabbet ederler. Sümbül, Şeker Ağa'nın hazırladığı yemeklerden her zaman nasibini alır. Uzun süre kurallara itaat etmiş ve taraf tutmamış olsa da Gül Ağa saraydan kovulduktan sonra o Hürrem'in sadık hizmetkarlarından biri olmuş ve Gül Ağa'nın Hürrem için yaptığı işlere o bakmaya başlamıştır. Hürrem'in haremin idaresini devralmasında büyük payı vardır.