FANDOM


Nigar6

Muhteşem Yüzyıl'da Nigar Kalfa karakterini Filiz Ahmet canlandırmaktaydı...

Nigar Kalfa, Tuna Nehri'nin kıyısındaki bir köyden Osmanlı'ya köle olarak satılıp devşirilen haremdeki görevlilerden biridir. Nigar Kalfa sarayda bir köle/hizmetkar olmasına rağmen çok zeki bir kadındır. Çoğu işi yoluna koymakta başarılıdır. Hürrem Hatun'a her konuda yardım eder. Haremdeki işler Sümbül Ağa ve Daye Hatun'dan sonra ondan sorulur. Hürrem Hatun'un en iyi arkadaşı olmuştur. Onu çok sever. Genelde cariyeleri kollar ve haremde olan olayları dışarıya sızdırmamaya özen gösterir. Hürrem Hatun'un bu kadar aşama kaydetmesinde büyük aşama vardır. Cariyelerin hepsiyle özel olarak ilgilenir. Mahidevran'a yaptığı bir şantaj sonrasında Mahidevran onun hünkar kalfası olmasını sağlamıştır. Ancak Nigar, Hürrem Sultan'a ihanet etmeye zorlanmıştır. İbrahim Paşa, Leo'nun Hürrem'e yazdığı mektubu onun üzerinde yakalayınca Nigar'a, Hürrem'in dairesini aratmıştır. Böylece Leo olayının içine dahil olmuş ve Hürrem kendisine haber vermediği için onu ihanetle suçlamıştır. Ancak Nigar zamanla kendini Hürrem'e afetirmiştir. Nigar, bir süre boyunca bir Topkapıda bir İbrahim Paşa Sarayında hizmet vermiştir. İbrahim Paşa Sarayında olduğu süre boyunca Paşa ile yakınlaşan Nigar ona olan aşkını iyide iyiye ortaya koymuştur. İbrahim, Nigar'a olayın Hürrem'in üstüne kalması için Prenses'i zehirlemesini emretmiştir. Ancak Nigar bunu başaramamıştıır hatta daha da kötüsü olay Hürrem'in kulağına gitmiştir. Hürrem, Nigar'ı yine ihanetle suçlamıştır. Yaptığından utanan Nigar, Hürrem'e Prenses'i ortadan kaldırması için yardım etmiştir. Mahidevran e Hatice onu Matrakçı Nasuh ile evlendirmişlerdir. Ancak onlar evlenmeden bir gece önce İbrahim Paşa ona aşık olduğunu kabullenmiş ve zamanında kendisine borçlanan Nasuh efendiden onu boşamasını istemiştir. Böylece evliliklerinin ilk gecesinde Nasuh efendi onu boşamıştır ve İbrahim, Matrakçı'nın evine gelerek Nigar'la ilişkiye girmiştir. Daha sonra Nigar'ın kendisini aldattığı dedikodularına dayanamayan Nasuh efendi İbrahim'den izi
Nigar

Nigar Kalfa ve İbrahim Paşa'nın birlikteliği.

n alarak Nigar'ı boşadığını açıklamıştır. Boşanma gerekçesi olarak ta Nigar'ın kısır olduğunu öne sürmüştür. Ama bu bir yalandır. Nigar o olaydan sonra İbrahim Paşa'nın ona aldığı evde yaşamaya başlamıştır. İbrahim Paşa ile olan münasebetleri o evde devam etmiştir. Daye Hatun bu münasebete şahit olmuştur. İbrahim Paşa artık Nigar'la görüşmek istemediğini ona söylemiştir. Daye Hatun, bir ebe kadını yanlışlıkla öldürmesinin üzerine saraydan kovulunca Valide Sultan, Nigar'ı baş haznedar yapmıştır. Ancak bu haznedarlık çok da uzun sürmemiştir. Valide Sultan onların münasebetini öğrenince felç geçirir ve boynundan aşağısı tutmaz hale gelir. Dolayısıyla bildiklerini anlatmaz. Nigar, İbrahim Paşa'dan hamile olduğunu öğrenince bunu Paşa'ya anlatırken Gülşah herşeyi öğrenir. Bunu farkeden Nigar ve İbrahim el ele verip Gülşah'ı haremden attırıp öldürülmesini sağlamaya çalışırlar. Ancak hayatta kalan Gülşah, Hürrem'e her şeyi anlatır. Nigar'ın hamileliğini saklamak isteyen İbrahim, Mahidevran, Nigar'ı hgaremden atmak istediğinde buna hiç karışmaz. Nigar'a bir araba hazırlatır ve onu semendre de yaşayan kendi kardeşi Nico'nın yanına yollamaya çalışır. Ancak gece arabanın yolu kesilir ve Hürrem'in adamları Nigar'ı kaçırıp onu ormanda bir evde alıkoyarlar. Ona gardiyanlık etme işi ise Gülşah'a verilir. Hürrem Sultan, Hatice Sultan'a bir mektup yazar ve herşeyi anlatır. Paşa'nın birlikte olduğu kadını yani Nigar'ı görmesi için mektuba Paşa'nın Nigar'a tahsis ettiği evin adresini yazar. Bunun üzerine Gülşah, Nigar'ı o eve getirerek Hatice Sultan'ı beklemeye başlar. Nigar bir fırsatını bulup Gülşah'tan kurtulmayı başarır ancak tam kaçarken Hatice Sultan'a yaklanır. Hatice, Nigar'ı alarak İbrahim'le yüzleştirir ve İbrahim herşeyi itiraf eder. Nigar bir zindanlara kapatılır iyice ümidini keser. İbrahim Paşa'nın yolladığı bir ağa onu kurtarmaya çalışır ancak başaramaz. Hatice Sultan, Hürrem'e düşman kesilince Hürrem onun canını sıkmak için Nigar'ı kurtarmak ister. Bu görev için Perçem Ağa'yı gönderir ancak tam kaçacaklarken Nigar'ın bebeğinin doğumu başlar. Nigar yine kaçamaz. Bebeği doğduktan sonra Hatice Sultan'ın emriyle öldürtülür. Nigar'a kızının doğumda öldüğü söylenir. Ardından Hatice Sultan, Nigar'ın da idam edilmesi emrini verir. Lakin Hürrem Sultanın yeni adamı olan Rüstem Ağa onu tam idam
Nigar2

Nigar'ın hareme dönüşü...

edilirken kurtarır. Hürrem buna çok şaşırır ve bunu Hatice Sultana karşı kullanmak ister. Haremde Mahidevran, Gülfem ve Hatice Sultan otururlarken Hürrem Sultan geçer. En sondaki cariyesi de Nigar Kalfa dır. Bunu gören Hatice Sultan çok sinirlenir. Nigar'ın haremden atılmasını emreder ama Hürrem Sultan eğer bir ceza verilecekse bunu kadının vermesi gerektiğini söyler. Tabii bu durumda İbrahim Paşa'nın da kadının karşısına çıkması gerekmektedir. Bu yüzden Hatice Sultan, Sultan Süleyman seferden dönene kadar beklemeye karar verir. Gülşah bir entrika sonucu Hatice'yi öldürmeye teşebbüs etmiş ancak Nigar, Hatice Sultan'ın hayatını kurtarmıştır (Hürrrem'in emriyle). O olaydan sonra Hatice, Nigar'a karşı biraz yumuşamaıştır. Süleyman gelince Hatice ile ikisi Nigar'a bir koca bulup, evlendirip saraydan yollama kararı verirler. Nigar artık kimse için çalışmıyordur. O artık sadece intikamını almak için yaşayan bir çifte casustur.