FANDOM


Nazlı
Nazlı Hatun, Hürrem Sultan'ın cariyelerinden biridir. Ona hemen hemen her yerde refakat eder yani hiç peşinden ayrılmaz. Aynı zamanda Hürrem Sultan'ın çocuklarına bakmakla da yükümlüdür. Bir keresinde Mihrimah çocukken Hürrem Sultan'ın tacıyla oynarken onu kırmıştır. Suçu da Nazlı'ya atmıştır. Bir sultana karşı sesini çıkarmaktan çekinen Nazlı'yı Hürrem Sultan suçlu bulmuş ve kovmuştur. Ancak daha sonra Mihrimah Sultan'ın vicdanı onu rahat bırakmamış ve suçu Mehmet'e atarak annesinden Nazlı'yı tekrar yanına almasını istemiştir. Annesi de öyle yapmıştır. Hürrem genelde entrikalarına Nazlı'yı pek dahil etmez ama zaman zaman mecbur kaldıkça eder. Mesela İbrahim Paşa'nın Hatice Sultan'ı aldattığını yazan mektubu Nazlı, Hatice Sultan'ın odasına bırakmıştır. Nazlı 3. Sezonda Hürrem'in çocuklarıyla daha yakından âlâkadar olmaya başladı. Hürrem'in entrikalarına yavaş, yavaş dahil olmaya başlayan Nazlı Hatun'a, Hürrem Sultan tarafından bir görev verilmiştir. Görevi geçmişte Şah Sultan'ın ağzından İbrahim Paşa'ya yazılmış gibi duran bir mektup yazmak ve bunu İbrahim'in, Şah Sultan'ın odasında duran eşyalarının arasına koymaktır. Nazlıbu görevi yapmıştır. Mektup Hatice Sultan tarafından bulununca iki kardeş birbirine düşmüştür. Bunun üzerine Mercan Ağa, Nazlı'yı yakalayıp Şah Sultan'a götürmüştür. Şah Sultan ona Hatice'nin yanında her şeyi itiraf ettirmiştir. Ondan sonra da Nazlı'yı boğdurtup haremdeki bir odaya astırtıp inthar süsü vermiştir. Hürrem onun öldüğünü duyunca üzülmüş ve usullere göre defnedilmesini buyurmuştur.