FANDOM


Daye

Daye Hatun karakterini dizide Sema Keçik Karabel canlandırmaktadır.

Daye Hatun gençliğinden beri Valide Sultan'ın yoldaşı, sırdaşı, kethüdası, hizmetkarı dostu olmuş, kendini hanedana hizmet etmeye adamış biridir. Valide Sultan'ı çok sever ve ona saygı duyar. Uzun yıllar boyunca Valide Sultan'ın kethüdalığı ve haremin baş haznedarlığı görevlerini hakkıyla yerine getirmiş, her zaman kaidelere uyulması gerektiğine inanmıştır. Haremde bütün işler ondan sorulur, haremin başıdır yani. Sert görünüşünün ardında yufka yürekli bir insan vardır aslında. Hiç evlenmemiş ve aile kurmayı düşünmemiştir. Ancak Nigar'ı kızı gibi görmektedir. Aralarındaki ilişki arkadaştan çok anne-kız ilişkisine benzer. Ancak Daye Hatun, Valide Sultan'ın bir ara birbiri ardına yanlış kararlar almasından ve sürekli Hürrem Sultan'la uğraşmasından öyle sıkılmıştır ki gizliden gizliye Valide Sultan'a ihanet edip Hürrem'in arkasını kollamış hatta Hürrem'den rüşvet bile almıştır. Valide yaptığı bir planla harem cariyelerinin isyan edip Hürrem'i öldürmesini planlamıştır. Bunun üzerine Daye baltacı ağalara haber verip Hürrem Sultan'ın hayatını kurtarmıştır. Valide'nin Hürrem'i öldürtmek istemesi Daye'nin canını çok sıkmıştır ve Hürrem'in Sultan Süleyman'a yazdığı mektuba imza atıp Süleyman'ın olanlara inanmasını sağlamıştır. Bunu öğrenen Valide çileden çıkmış ve onu sıradan bir harem kalfası yapıp vazifelerini Gülşah'a vermiştir. Gülşah yetkilerini kullanıp Daye'ye ve Nigar'a kötü davranmış ve onları rezil etmeye çalışmıştır. Ancak Daye'den hokkalı bir tokad yiyen Gülşah rezil olmuş ve olayı hemen Valide'ye bildirmiştir.
HAREM

Daye Hatun, Nigar Kalfa ve Sümbül Ağa ile birlikte.

Bunun üzerine Valide onu saraydan kovmuştur. Ne var ki Süleyman'ın gönlü onun kovulmasına razı gelmeyince Süleyman onu yine harem haznedarı yapmıştır. Ancak Gülşah, Valide'nin kethüdası olmaya devam etmiştir. Gülşah vazifelerini hakkıyla yerine getirememektedir ve ayrıca Valide ile Daye'nin arası gittikçe düzelmeye başlamaktadır. Bunu farkeden Gülşah, Daye'ye bir oyun eder ve Daye'yi onun gözünde küçük düşürmek ister. Ne var ki Daye ve Nigar el ele verip Gülşah'ın oynadığı oyunu tersine çevirirler ve Gülşah'ın atmaya çalıştığı bomba elinde patlar. Böylece Gülşah, Valide'nin kethüdalığından da kovulur. Valide ile araları yine eskisi gibi olan Daye'nin mutluluğu fazla uzun sürmemiştir. Daye Nigar ve İbrahim Paşa'nın münasebetine ve Nigar'ın gebeliğine tanık olmuştur. Yaptıklarından dolayı Nigar'a ne kadar kızsa da öğrendilklerini kimseye söylememiştir. Valide'nin emirleri doğrultusunda saraydan kovulan bir ebe kadına Gülşah tarafından bir görev verilmiştir. İntikam peşindeki Gülşah, ebe kadına Daye'yi öldürürse sarayda kalabileceğini söyler. Kadın gizlice Daye'yi takip derken Nigar'ın gebe olduğunu öğrenir. Hamamda Daye'yi tehtid eden kadın onu çok kızdırır. Daye kadına bir tokad atar, kadının ayağı kayar ve kafasını taşa çarpıp ölür. Bu olaydan sonra saray kuralları gereyi saraydan atılan Daye'nin yerine Nigar geçer ve o haznedar olur. Ancak Gülşah'ın Daye ile işi daha bitmemiştir. Onu saraydan götüren arabanın yolunu kesip Daye'yi saymaları için Gülşah bazı adamlara altın verir. Başına gelenlerden sonra perişan
Daye2

Daye Hatun'un ölümü...

olan Daye, Nigar'ın evine sığınır. Valide Nigar'ın ve İbrahim Paşa'nın ilişkisini öğrenince felç geçirir. Süleyman'da onunla ilgilenmesi için Daye'yi tekrar saraya alır ancak bu sefer hazneder olarak değil sadece Valide'nin özel bakıcısı olarak. Valide kısa süre sonra ölünce Daye saraydan temelli olarak ayrılır. Gitmeden önce Süleyman, Daye'ye Validesi için yaptığı ancak vermenin kısmet olmadığı bir kolye verir. Daye çok duygulanır. Saraydan ayrılan Daye vicdan azabı duyar. Nigar ve İbrahim'den kimseye bahsetmediği için Valide'nin ölümünün kendi suçu olduğunu düşünür. Bütün mal varlığını Valide Hafsa Sultan vakfına bağışlar, ve fakir bir kadın olark yaşamaya başlayıp, zengin bir hanıma hizmet etmek üzere bir işe girer. Aklı sıra kendini cezlandırdığını düşünmektedir ancak duyduğu vicadan azabı peşini bırakmaz. Süleyman'ın verdiği kolyeyi çok fakir bir dilenciye verir ve kendini asıp intihar eder. daye cok iyi cok bilge ve kaidelere bagli bir haznedardi.