FANDOMSületman'dan önceki padişahı Yavuz Sultan Selim Han'In eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Hatice Sultan'ın, Beyhan Sultan'ın annesi ve Kırım Han'ı Mengli Giray'ın kızıdır. 1479'da Kırım'da doğmuştur.

Dizide Ayşe Hafsa SultanEdit

Hafsa Sultan evlatlarına çok bağlı bir annedir. Onların istikbalini ve mutluluklarını çok önemser. Doğurduğu şehzadelerin Süleyman hariç hepsini teker teker yitirdiği için kalan evlatlarına daha sıkı sarılmıştır. Süleyman sancakbeyliği yaparken onu sık sık ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerine zaman zaman kızlarını da götürmüştür. Onlara da
Validegenç

Valide Sultan'ın gençliği...

çok bağlıdır çünkü. Onlardan ayrı kalmayı istemez. Sultan Süleyman henüz şehzadeyken Yavuz Sultan Selim, oğlu Süleyman onu tahtından indirecek diye korkmuş, bu yüzden ona zehirli bir kaftan göndermiştir. Kaftanı teslim etme görevini alan Hasan Çavuş ile birlikte birlikte Ayşe Hafsa Sultan'da Süleyman'ı ziyarete gelmiştir. Hafsa Sultan Kaftan'ın zehirli olduğun tahmin ederek önce onu Hasan Çavuş'un giymesini emreder. Hasan Çavuş bunu mecburen yapar ve aniden zehirlenerek ölür. Böylece Hafsa Sultan, oğlunun hayatını kurtarmış olur. Zaman su gibi akıp geçerken Sultan Selim Han rahmetli olur ve Süleyman tahta geçer. Harem onun idaresi altında yönetilmektedir. Hafsa Sultan çok zeki ve bilge bir kadın olduğu için hemen hemen her soruna bir çözüm bulur, bir şey gerektiğinde herkes ona danışır. Kimse sözünden çıkamaz (Hürrem Sultan hariç). Kanuni Sultan Süleyman bile annesinin sözünü hemen hemen her şeyin ötesinde görür. Valide Sultan sert bir kadındır ve harem kaidelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu kaidelerin sıkı sık dışına çıktığı için Hürrem Sultan'ı pek sevmez, Mahidevran Sultan en sevdiği gelinidir. Onu hep korur ve kollar. Kethüdası Dye Hatun'u ve kızı Hatice Sultan'ı da çok sever. O dul kaldığında çok üzülmüş ve onu bir süre sonra Piri Mehmet Paşa'nın oğlu Mehmet Çelebi ile evlendirip bir yuva kurmasını istemiştir. Ancak Hatice ve İbrahim'in aşkarından habersizdir. Bu aşk ortaya çıkınca önce çok kızmış ama kızının İbrahim'in yanında ne kadar mutlu olduğunu görünce zamanla durumu kabullenmiştir. Hürrem Sulatan'a hünkarın tek kadını olmadığını hatırlatmak için Prenses İsabella'ya da iyi davranmış, onu koruyup kollamıştır. Hürrem Sultan, İsabella'dan kurtulduktan sonra Mihrimah'a Valide Sultan'ın da sırası gelecek dediğini duyunca Hürrem'e karşı açıkça savaş ilan etmiş ve teraslı dairesini ondan almıştır. Cariyelerini hizmetinden alıp atını öldürtmek gibi kirli oyunlarla Hürrem'in canını epey sıkmıştır. Kısa süre sonra Leo'nun defteri eline geçmiş ve Hürrem ve Leo hakkındaki tüm gerçekleri öğrenmiştir. Ancak Valide defteri Süleyman'a gösteremeden Hürrem defteri ortadan kaldırmıştır. Bu vesileyle İbrahim'in de gerçek yüzünü gören Valide, İbrahim'in Hürrem'den kurtulmak konusunda kendisine yardımcı olabileceğini düşünmülştür. Hürrem saraydan uzaklaştırıldığında İbrahim ve Valide'nin tuttuğu eşkıyalar Hürrem'i bir ormanda kıstırıp öldürmeye çalışmışlardır. Ancak Hürrem kaçmayı başarmıştır. O olaydan sonra Hürrem hareme geri alınır ve Süleyman ona nikah kıyar. Hürre'in gücünden korkan Valide haremde cariyelerin isyan çıkartıp Hürrem'i öldürmeye teşebbüs etmelerini sağlar. Hürrem'in yüzü yanar ama yine kurtulur. Yüzü zamanla iyileşen Hürrem artık Valide'yi can düşmanlarından biri olarak bilmektedir. Valide sırf Hürrem'in canını sıkmak için onun yüzünü yakan Fatma Hatun'u hareme geri alıp Mahidevran'ın cariyesi yapar. Süleyman hastalanıp ölüm döşeğine düşünce onun için üzülmeyen, kendi oğlunu tahta çıkarıp Valide Sultan olma hayalleri peşinde koşan Mahidevran'a duyduğu itimadı kaybeder. Mahidevranın ihaneti onu derinden üzer. Diğer gelini Hürrem Sultanla daha yakından ilgilenmeye, onu kollamaya başlar. Çünkü onun Süleyman'a nasıl aşık olduğunu sonuda görmüştür. Hatice Sultan, İbrahim'in kendisini aldattığını düşünüp peşine İdris Ağa'yı taktığını öğrendiğinde Valide İdris Ağa ile görüşmüş ve ne öğrenirse önce kendisine anlatmasını emretmiştir. İdris Ağa, İbrahim ve Nigar'ın ilişkisini öğrendiğinde bunu ilk ona anlatmıştır. Valide tam tüm gerçekleri oğluna anlatacakken bu olanların kızını
Valideölüm

Valide Sultan'ın ölürken gördüğü rüya...

nasıl üzeceği aklına gelmiş ve ağır bir kriz geçirmiştir. Yaşadığı krizden sonra boynundan aşağısı tutmamaya ve konuşamamaya başlayan Valide Sultan dolayısı ile öğrendiklerini kimseye anlatamamıştır. O felç geçirdikten sonra haremin idaresi Mahidevran'a verilmiştir. Hürrem Sultan İbrahim ve Nigar hakkında öğrendiği gerçekleri önce ona anlatmış ve daha sonra da Hatice Sultan'a anlatacağını söyleyip Valide'nin yanından ayrılmıştır. Valide, Hürrem'i durduramamıştır. Alacağı haberin kızını ne kadar üzeceğini düşünen Valide Sultan hasta yatağında kahrından ölmüştür. Onun ölümü tüm sarayı yasa boğmuştur. Bir süre sonra Harem'in idaresini ele geçiren Hürrem Sultan onun dairesine yerleşmiştir.