FANDOM


AFİFE

Dizide Afife Hatun karakterini Sabina Ajrula Tozija canlandırmıştır...

Ayşe Hafsa Sultan yani bildiğimiz adıyla Valide Sultanın sütü kesildiği için bebeği Süleyman'ı Afife Hatun emzirdi. Böylece Afife Hatun, Sultan Süleyman'ın süt annesi, Afife Hatun'un oğlu Yahya Efendi'de süt kardeşi olmuştur. Afife Hatun sert karakterli, sağlam biriydi hatta öyle ki Valide Sultan bile çekinirdi kendisinden. Sultan Süleyman, Afife Hatun’a sevgi, saygı ve güven duymaktadır. Hatice'nin planı doğrultusunda harem haznedarlığı görevinden azlini isteyen Gülfem Hatun'un görevini devralması için Trabzon Sarayı'ndan Afife Hatun çağrılmıştır. Afife Hatun gelirken yanında Kiraz Ağa'yı da getirmiştir. Kiraz Ağa, onun sağ kolu gibidir. Ona güvenir. Afife Hatun saraya ilk geldiği gün Gülşah ve Fatma'ya verdiği falaka cezasıyla ne kadar sert biri olduğunu göstermiştir. Aslında Afife Hatun'u çağırma fikri Hatice Sultan'dan çıkmıştır. Hatice Sultan onun sert karakterinin Hürrem'le başa çıkabileceğini düşünmüştür ancak yanılmıştır. Çoğu zaman Afife Hatun bile Hürrem Sultan'ın planlarını engellemede başarılı olamamıştır. Afife Hatun saraya geldikten bir süre sonra Hatice Sultan'ın niyetinin onu Hürrem'e karşı kullanmak olduğunu anlamış ve Hürrem'e karşı daha nazik ve adaletli davranmaya başlamıştır. Hatta bir keresinde bir Perşembe gecesi Hürrem Sultan, Firuze'nin halvete gittiğini öğrenince Süleyman'ı artık ona kaptırdığını düşünmüş ve zehir içerek intihar etmeye kalkmıştır ancak Afife Hatun tam zamanında yetişerek zehri elinden almış ve Firuze'nin halvette olmadığını, odasına geri gönderildiğini söyleyip Hürrem'in hayatını kurtarmıştır. O günden sonra Hürrem ile daha bir yakınlaşmışlardır. Afife, Firuze'yi yıllarca korumuş, saklamış ancak Hürrem'in ondan kurtulmasına engel olamamıştır. Firuze haremden gönderildikten sonra vazifelerine daha bir odaklanmıştır. Ancak Hürrem'i de kolladığı için Hatice Sultan'la arası biraz açılmıştır.